Síň slávy

Josef Málek

GM ⭐️⭐️⭐️⭐️

Josef Málek, hráč na trubku, je jediným členem orchestru, který v něm působí nepřetržitě od jeho vzniku v roce 1992. Od počátku představoval jednu z hlavních opor. Jeho podíl na kvalitě zvuku žesťových melodií byl a je nesporný. Jsou mu často svěřovány i sólové party, kterých se vždy zhostí s jistotou a sobě vlastní spontánní muzikálností. Mezi spoluhráči je oblíbený pro svoji kamarádskou a veselou povahu. Kdekoli se něco děje, tam je vždy uprostřed. Je doslova "dobrým duchem" naší kapely. Dirigenti si ho navíc cení jako pohodového, skromného a ve všech směrech spolehlivého člena souboru, který pro ostatní spoluhráče představuje příklad nejen muzikantských schopností, ale také neobyčejné věrnosti Dechovému orchestru mladých. V historii našeho orchestru Jožanovi už napořád přísluší místo hráče, který jako vůbec první vstoupil do Síně slávy a který se ve školním roce 2010-11 stal i prvním držitelem Řádu svaté Cecílie - naší muzikantské patronky. Za vyjímečně vzorný přístup ke krajánkovským zkouškám a koncertům v sezónách 2011-12, 2014-15 a 2015-16 obdržel Dirigentský pohár. Je bývalým žákem p.uč. Aloise Štěrby.

Pavel Málek

GM ⭐️⭐️⭐️⭐️

Trumpetista Pavel Málek přišel do našeho souboru v roce 1994 a brzy se zařadil k jeho hráčské špičce. Pro orchestr zůstal dodnes velkým přínosem a vždy je na první poslech zřejmé, jest-li Pavel mezi námi je, či nikoli. Rovněž jeho sólové výstupy nezapřou, že je už skutečným profesionálním hudebníkem s vytříbeným tónem a citem pro charakter skladeb. Představuje skvělého muzikanta a dobrého kamaráda, jehož láska k hudbě, chuť setkat se s ostatními a zahrát si jen tak pro radost, ho již tak dlouhou dobu přivádí zpět mezi nás. Tím je velkým vzorem ostatním, neboť ukazuje, že muzikantství je jednou z mála ušlechtilých profesí, kdy odpověď na otázku "Co za to?", nemusí být vždy její jedinou a nejpodstatnější pohnutkou. Že duše skutečného muzikanta je i o něčem úplně jiném. Proto všechno mu místo v naší Síni slávy přísluší plným právem. Od roku 2011 Pavel působí na naší škole navíc jako pedagog. Ve školním roce 2012-13 se stal držitelem Řádu svaté Cecílie. Je bývalým žákem p.uč. Jiřího Krska.

Jiří Pavlas

GM ⭐️⭐️⭐️⭐️

Bicista Jiří Pavlas je zakládajícím členem našeho souboru. V sekci bicích nástrojů zastával od počátku vynikajícím způsobem roli "tahouna" celého orchestru. O co těžší by byl vznik a počáteční rozmach naší kapely bez něho. Jeho hra se vyznačuje jistotou, vyzrálým rytmickým cítěním a podle potřeby i velkou schopností improvizovat. Přestože už dvakrát musel působení v Dechovém orchestru mladých na několik let ukončit, dokázal se vždy v čase potřeby mezi nás opět vrátit. Právě v tom je jeho význam pro nás jedinečný. Jako první ukázal, že i když je hráč nucený nás v určitém období opustit, tak pokud ale někomu náš DOM uvízne někde v muzikantském srdci hlouběji, tak jako jemu, nemusí to znamenat konec definitivní. Skvělý hráč; kamarád, který nenechá v nouzi a nezkazí žádnou legraci; člověk pro nás vždy a v pravý čas na pravém místě – to je Jirka "Pavlis". Ve školním roce 2017-18 se stal držitelem Řádu svaté Cecílie. S naší hobojistkou Helenou Melounovou má synka Jeremiáše. Je bývalým žákem p.uč. Aloise Štěrby.

Jana Kampová

GM ⭐️⭐️⭐️⭐️

Hornistka Jana Kampová-Kafková přišla do našeho orchestru jako vůbec první zástupkyně něžného pohlaví v roce 1996. Do té doby výlučně chlapeckého DOMu přinesla nejen dívčí půvab, ale i zásadní posílení sekce doprovodů. A to nejen svoji hrou, ale často i ochotným vlastním řízením přípravy této důležité části souboru. Stala se také inspirátorkou a první duchovní oporou zejména pro mnoho nových přicházejících hráček. I díky této její roli se dnes DOM může pochlubit početným dívčím zastoupením. Jana je dnes už hudebním profesionálem, což potvrzuje i svými sólovými výstupy. Ve školním roce 2013-14 se navíc stala celkově nejspolehlivějším krajánkem a získala i Dirigentský pohár. Od školního roku 2014-15 je držitelkou Řádu svaté Cecílie. Pro orchestr připravuje i své žáky a nedokázala ji od nás odloučit ani její role manželky a maminky. Naopak, DOM obdržel příslib, že v budoucnu může počítat i s jejími syny Štěpánkem a Jáchymkem a dvojčátky Stellinkou a Johankou. Jen tak dál!! Jana Kampová je bývalou žákyní p.uč. Jiřiho Krska.

Miloslav Pátek

GM ⭐️⭐️⭐️⭐️

Miloslav Pátek do naší školy i orchestru přestoupil ze ZUŠ v Golčově Jeníkově v roce 2001. S hrou v dechovém souboru měl zkušenost už z předchozího působiště. Rychle zapadl do kolektivu a stal se v něm nejen dalším kamarádem, ale mezi klarinetisty i velkou posilou a jedním z prvních sólistů. V té době také napomohl vzniku nové saxofonové sekce. Dirigenti u něho mohou vždy počítat se zodpovědností a spolehlivostí. Miloslav „Míla“ Pátek je nejen dobrým hráčem s kvalitním tónem, ale jeho přínos pro orchestr spočívá také v tom, že se dlouhodobě věnuje pořizování a prezentaci fotografií a videí z akcí našeho souboru. Ve školním roce 2017-18 se stal držitelem Řádu svaté Cecílie. Na naší škole se věnoval studiu hry na klarinet u p.uč. Václava Tejkala.

Kateřina Málková

GM ⭐️⭐️⭐️⭐️

Katka Málková roz. Halamová do našeho orchestru přišla v roce 1998. Stala se první hráčkou na příčnou flétnu nejen v DOMu, ale i v celé ZUŠ. Díky svému talentu a pracovitosti se zařadila mezi nejlepší hráče souboru. Není náhoda, že se na ni dirigenti často obracejí i se sólovými výstupy. Její hra je ve všech směrech spolehlivá, stylová, navíc se sympatickým a upřímným prožitkem hraných skladeb. Bez usměvavé Katky si lze první řadu našeho orchestru už jen těžko představit. A skutečně jen u nemnoha hráčů se dá říct, že na našich vystoupeních chybí tak zřídkakdy, jako ona. Všichni v DOMu ji mají rádi i pro její přátelskou povahu a obětavost. Je členkou komorního tělesa složeného z členů DOM. Krátce řečeno - „velké muzikantské srdce“, to je Katka „Káťa“ Málková. Katka je maminkou synů Toníka a Jindříška, které má se svým manželem Jirkou Málkem, našim bývalým členem. Je bývalou žákyní p.uč. Aloise Štěrby.

Pavel Bílek

GM ⭐️⭐️⭐️⭐️

Žádný lékař by nemohl naměřit našemu DOMu lepší EKG, než když v něm „tepe“ bicí souprava Pavla Bílka. Pavel bubnuje v našem souboru od roku 1998. Více než důstojně se tehdy zhostil nelehké role – postupně nahradit hru svého předchůdce, Jirky Pavlase. Vyrostl ve vyzrálého hráče, který je vždy schopný odbubnovat všechny žánry od rock and rollu, přes latinu, vážnou hudbu, až po klasickou českou dechovku. Jeho hra je rytmicky a tempově důsledná, ale zároveň je Pavel schopný pružně reagovat i na nenadálé situace. Pavel „Pája“ Bílek je navíc příjemným vtipným společníkem a to nejen při oslavách našich DOMáckých úspěchů, na kterých měl vždy velmi výrazný podíl. Je bývalým žákem p.uč. Aloise Štěrby.

Jiří Voldán

GM ⭐️⭐️⭐️⭐️

Jirka Voldán hraje v našem orchestru od školního roku 1999/2000. Získali jsme v něm nadšeného a nadaného trumpetistu s charakteristickým výrazným tónem, neúnavného dříče, jistotu v sekci, muzikanta, který nespoléhá, že podíl jeho práce za něj odvede někdo jiný. Výborně se uplatňuje v jemných i ve vypjatých polohách našich skladeb. Jemu podobné chce mít v orchestru každý dirigent. Povahou je Jirka pohodový člověk, oblíbený u dirigentů, všech členů souboru i našich mažoretek. Je typ, který má skoro všude přátele nebo známé a jen máloco neumí zařídit. Každý z DOMu se může s čímkoli na Jirku obrátit. Ve školním roce 2014-15 se stal celkově nejspolehlivějším krajánkem. V sezóně 2017-18 se stal držitelem Řádu svaté Cecílie. Jirka „Voldík“ Voldán – všem otevřený kamarád, výborný muzikant a otec synů Davídka a Ondráška. Je bývalým žákem p.uč. Jiřího Krska.

Jan Kárník

GM ⭐️⭐️⭐️⭐️

O Honzovi Kárníkovi se toho dá říct hodně, ale jestliže ho něco charakterizuje nejlépe, pak je to skromnost. O co méně se Honza snažil na sebe upoutávat pozornost v běžném životě, o to více byl ale v orchestru patrný jeho význam a vliv muzikantský. Řadil se mezi nejzkušenější a nejtalentovanější členy DOMu. Nešlo pouze o hru, ale už Honzova přítomnost a „stoický“ klid vnášel pohodu nejen do hráčů z tenorové sekce. Zvuk jeho barytonu byl příjemný, plný a velmi obohacoval barevnost celého souboru. Neocenitelná byla i materiální a fyzická pomoc, kterou vždy sám ochotně nabízel a odváděl při přípravě našich koncertů. „Velkej Kakar“ byl dobrým parťákem. Honza Kárník je otcem syna Toníka a byl žákem p.uč. Aloise Štěrby.

Vít Poborský

GM ⭐️⭐️⭐️⭐️

Vítek Poborský muzikantsky nepochází z naší školy, ale ve výborného hudebníka vyrostl v ZUŠ v Ledči nad Sázavou. Jeho učiteli byli p.uč. Karel Růžek a p.uč. Jiří Růžička. Hudba je pevnou součástí jeho života. S Vítkovým příchodem v roce 2005 náš orchestr získal skutečného multiinstrumentalistu. Bezpečně ovládá hru na klarinet B, klarinet Es, tenorsaxofon a altsaxofon a podle potřeby u jednotlivých partů těchto nástrojů u nás také usedá. Vítkova hra se vždy vyznačuje vysokou technickou vyspělostí. Díky bohatým zkušenostem disponuje další silnou stránkou, pohotovou hrou z listu. Při zahraničních zájezdech dirigenti také často využívají i jeho jazykové schopnosti. Vítek “Víťa“ Poborský je sympatický, přátelský a obětavý člen našeho DOMu.

Lucie Feltlová

GM ⭐️⭐️⭐️⭐️

Pokud se v DOMu dá o někom říct, že je to člověk „narozený na šťastné hvězdě“, pak může jít jedině o Lucku Feltlovou, roz. Nedbalovou. Nezdolnou optimistku. Naturelem vždy veselou a pozitivní. Na vše v životě se dokáže dívat s nadhledem a to nejen díky své fyzické dispozici. Lucka je hudebnice, pro niž je muzicírování v našem orchestru nejmilejším koníčkem a vždy je na ní patrné, jak ráda se k nám vrací. Její příchod vždy dokáže naši zkušebnu doslova „rozzářit“. Je výborná klarinetistka a u náročných swingových skladeb často vypomáhá i v saxofonové sekci. Dirigenti si u Lucky váží nejen její stránky povahové a muzikantské, ale vděční jsou i za její nápaditost a pečlivost, se kterými pomáhá s kronikou našeho souboru. Maminka synů Tomáška a Honzíka a člověk, který nikdy nikoho nezarmoutí – Lucka „:-)“ Feltlová. Je bývalou žákyní p.ř. Milana Moce.

Jitka Fialová

GM ⭐️⭐️⭐️⭐️

Jitka Fialová roz. Poborská, podobně jako její bratr, vyrostla po hudební stránce v ZUŠ v Ledči nad Sázavou ve třídě p.uč. Karla Růžka. V Ledči získala i první zkušenosti se souborovou hrou. V rámci svého nástroje má s Vítkem společnou i úctyhodnou všestrannost. Kromě hry v houslovém a basovém klíči jí nedělá problém ani klíč tenorový. V orchestru je schopná hrát party baskřídlovky, eufonia i pozounu. A vždy prvotřídně. „U čeho mám hrát, kde mám pomoct?“ je už tradiční Jitčin dotaz, kterým se před koncerty obrací na dirigenty. A ti skutečně její hudební flexibilitu často využívají. Nejednou Jitka pomohla vyřešit problém v obsazení tenorové sekce zejména při nepřítomnosti nejzkušenějších hráčů. Od doby, kdy mezi nás Jitka patří, v ní DOM má i milou kamarádku. Jitka je maminkou syna Honzíka. Jitka „Jíťa“ Fialová - hodný člověk, dobrý muzikant.

Helena Melounová

GM ⭐️⭐️⭐️⭐️

Jen málokterý orchestr se může pochlubit krásným zvukem hoboje v sekci dřevěných nástrojů. Naše kapela takové štěstí má. A pokud jeho majitelka i výborně sólově hraje na zobcovou flétnu, u swingových skladeb k tomu ještě dokáže pomoci na tenorsaxofon a v případě nutnosti je schopna vzít při hře za pochodu dokonce i činely, jde v orchestru bez přehánění už o opravdovou vzácnost. U nás takovou máme v Heleně Melounové. Helena má dobrou povahu, jejíž výraznou vlastností je, že své názory říká vždy upřímně, na rovinu. Je ale schopná upřímnost také sama přijímat. Pro hudbu a náš orchestr „žije“. Tím spíše, že působení v něm výrazně a pozitivně ovlivnilo i její soukromý život. Společně s našim bicistou Jirkou Pavlasem má syna Jeremiáše. Vzorná v docházce na zkoušky, pracovitá při přípravě koncertů a nezastupitelná při samotných vystoupeních – hobojistka Helena „Helča“ Melounová.  Je bývalou žákyní p.ř. Milana Moce.

Ondřej Nepovím

GM ⭐️⭐️⭐️⭐️

Je až neuvěřitelné, že každému z dirigentů by stačily prsty na rukou k tomu, aby spočítali, kolikrát po dobu svého působení v DOMu Ondřej Nepovím chyběl byť jen na pouhých zkouškách. Od doby, kdy mezi nás tento veliký „srdcař“ a výborný trumpetista přišel, si nejde vzpomenout, kdy nebyl na koncertu či zájezdu. Není náhoda, že právě on je trojnásobný držitel ocenění za celkově nejspolehlivějšího a nejužitečnějšího krajánka a od roku 2015 je i držitelem Stříbrné hvězdy za souhrnně nejspolehlivějšího krajánka z předchozích pěti let. Za vyjímečně vzorný přístup ke krajánkovským zkouškám a koncertům v sezónách 2010-11, 2011-12 a 2014-15 obdržel Dirigentský pohár. Ondra je náš nejčastější sólista a jen málokdo odvedl pro orchestr takové množství vynikající práce jako on. Přestože se hudbě věnuje pouze amatérsky, za výkony, které předvádí a za přístup a zkušenosti, které má, by se nemusel stydět ani profesionál. Jeho hudební všestranost a přínos pro orchestr se projevuje i tím, že ho orchestr využívá jako zpěváka ať již sólově, nebo v duetech. Navíc jde vždy o dobře naladěného, nekonfliktního a oblíbeného kamaráda s velkým přínosem pro dobrou atmosféru v partě. Ondra „Myšák“ Nepovím - ten, který patří v mnoha ohledech mezi to nejcennější, co náš orchestr má. Ondra je otcem dcery Terezky. Je bývalým žákem p.uč. Jiřího Krska.

Radek Joska

GM ⭐️⭐️⭐️⭐️

Než začal studovat na Pražské konzervatoři obor fagot, působil Radek Joska v našem souboru jako výtečný klarinetista. Za sólový výkon byl dvakrát oceněn v celostátních kolech soutěží dechových orchestrů v Litvínově, kterých se DOM zúčastnil. Ve hře na fagot získal 1. místa na mezinárodních soutěžích ve Wroclavi a v Brně. Úspěšně absolvoval konkurz na místo fagotisty v Orchestrální akademii České filharmonie. Přestože spolupracuje s takovými tělesy jako jsou Pražská komorní filharmonie, Česká sinfonietta, Česká studentská filharmonie, Plzeňská filharmonie, Prague Modern Young aj. V roce 2018 byl poprvé pozván ke spolupráci s Českou filharmonií. V New Yorku s ní vystoupil ve slavné Carnegie Hall. Přesto kdykoliv může, rád se mezi nás vrací. „Josi“ Joska ale hlavně stále zůstává skromným člověkem, který ví, kde má zapuštěny své muzikantské kořeny. Je bývalým žákem p.uč. Václava Tejkala.

Jana Mandátová

GM ⭐️⭐️⭐️⭐️

Přestože je Jana Mandátová chotěbořská patriotka, hře na příčnou flétnu se začala věnovat u pana učitele Vladimíra Berana ve Světlé nad Sázavou. Do našeho DOMu přišla v roce 2002. S její hrou získává celá sekce ještě kvalitnější parametry. Stává se vůbec prvním profesionálem v sekci dřevěných nástrojů. Ve hře na flétnu je absolventkou Vysoké školy múzických umění v Bratislavě. Její hra se vyznačuje zejména bravurní technikou a širokým výrazovým rejstříkem. V případě potřeby umí obohatit zvuk našeho orchestru i o zobcovou flétnu a pikolu. V mnoha našich skladbách s naprostou jistotou vystupuje jako sólový hráč. Je členkou komorního tělesa složeného z členů DOM. Spolehlivá a neúnavná na oficiálních i neoficiálních akcích orchestru. Za vyjímečně vzorný přístup ke krajánkovským zkouškám a koncertům v sezóně 2013-14 získala Dirigentský pohár. Vedení naší školy nemohlo udělat nic lepšího, než ji od školního roku 2014/15 přijmout do učitelského sboru. I my jsme velmi rádi, že máme mezi sebou milou paní učitelku a zároveň kamarádku Janu „Janču“ Mandátovou. Jana je maminkou dcerky Terezky.

Jiří Karník

GM ⭐️⭐️⭐️⭐️

Když v roce 2003 mezi nás přišel Jirka Kárník, hráč na baskřídlovku, znamenalo to pro nás po jeho bratrovi Honzovi další lidské a hráčské obohacení z rodu Kárníků. A co se dalo říct o Honzovi, platilo stejně o Jirkovi. Hudebně talentovaný a povahou neobyčejně skromný člověk. Nikdo nikdy také neměl možnost vidět Jirku se mračit, nebo rozčilovat. A to i v případech, kdy mu do smíchu nebývalo. K jeho povaze patří sice mírnost a laskavost, ale ve skutečnosti je velmi silnou osobností. V nepříznivých časech má dostatečně silný naturel se vším se odvážně poprat. Častokrát to potvrdil. Jirka je také známý svoji vášní pro astronomii a nemálo lidí z orchestru, včetně dirigentů, by o Jirkovi mohlo s vděčností hovořit jako o ochotném zapáleném a zasvěceném „průvodci hvězdnou oblohou“. To vše pro DOM znamenal Jirka „Malej Kakar“ Kárník. Je bývalým žákem p.uč. Štěrby.

Jiří Růžička

GM ⭐️⭐️⭐️⭐️

Jirka Růžička mezi nás přišel v roce 2003. Na naší škole se zpočátku učil hře na pozoun, ale v orchestru se nakonec osvědčil jako výborný barytonista. O lásce k hudbě, kterou s námi společně dělal, u něj nemohlo být pochyb. K dobrým výkonům své sekce příspíval zkušenostmi, léty zdokonalovanou technikou a dynamickým cítěním. Ke zkouškám, koncertům a ke komunikaci s dirigenty přistupoval vždy velmi zodpovědně. I ke kamarádům byl velmi srdečný a přátelský. Jirka má klidnou povahu, k čemuž patří i jeho další typické vlastnosti – rozvážnost, přemýšlivost a vnímavost. Jeho vystupování se sice vyznačuje jistou zdrženlivostí, ale pokud mu něco opravdu leží na srdci, umí to dát najevo. Jirka „Růža“ Růžička – skvělý kamarád a hudebník. Je bývalým žákem p.uč. Aloise Štěrby.

 

Dechový orchestr mladých Chotěboř

Kraj Vysočina

Pro členy