Historie

Prolog

Už v 80. letech minulého století se pod vedením učitele Josefa Mikuly na tehdejší LŠU zrodilo malé společenství žáků, jehož repertoárem byly úpravy lidových písní. Tento soubor na veřejnosti nikdy nevystupoval a s odchodem svého vedoucího zanikl. O několik let později vzniká pod vedením externího učitele Josefa Lederera další dechový soubor, jehož repertoár byl už složený z polek, valčíků a pochodů. Přestože nebyly žáky školy obsazeny některé klíčové nástroje jako např. tuba a bicí (zde vypomáhali dospělí hráči z města), tento orchestr už však příležitostně vystupoval i na veřejnosti. Po několika letech však i tento soubor zanikl.

1. školní rok 1992/1993

Po příchodu učitele Mgr. Aloise Štěrby do LŠU v Chotěboři (89/90) je v září tohoto školního roku založený nový dechový orchestr mladých hudebníků, který na naší škole nepřetržitě působí až dodnes. Podařilo se už od počátku obsadit žáky školy i tubu a bicí. Repertoár orchestru tvoří snadnější polky, valčíky, pochody a tanga. Jde o období, kdy si na sebe zvykáme lidsky i muzikantsky a hledáme cestu, po které bychom se chtěli jako soubor ubírat. S příznivým ohlasem u veřejnosti se naše první vystoupení koná v březnu 1993 v sále školy. Je úžasný zážitek poprvé vystoupit před lidmi a cítíme se doslova jako králové. První tóny, které jsme kdy před obecenstvem zahráli, pochází z legendárního Pochodu od Karola Pádivého, který je tak oblíbený snad u všech začínajících dechových souborů.

2. školní rok 1993/1994

Secvičují se už náročnější polkové a pochodové skladby. Uskutečnilo se vystoupení v Domově důchodců v Chotěboři. Radost v očích obyvatel domova, jejich podupávání a pozpěvování, je nám velkou odměnou. Přinášet radost sobě a vděčnému, byť sebemenšímu obecenstvu, je ta nejlepší věc, která nás i do budoucna motivuje do další práce. Ve školách v Uhelné Příbrami a v Nové Vsi pro tamní žáky pořádáme výchovné koncerty a také u nich se setkáváme s úžasnou odezvou. Byť je samozřejmě jiná než od babiček a dědečků. Při příležitosti májových oslav a ke Dni hudby jsme vystoupili na chotěbořském náměstí, kde nás poprvé už doprovodily i chotěbořské mažoretky. Naší největší akcí je ale vystoupení v rámci manifestace ČMOS na Staroměstském náměstí v Praze. Jsme v hlavním městě, slyší nás stovky lidí, hází nám do futrálu od trubky drobné (i ve valutách) a jde o úžasný zážitek. Dokonce od jednoho posluchače dostáváme nábidku na vystoupení v obchodním domě Kotva, z čehož však nakonec sešlo. Na prázniny odcházíme samozřejmě rádi, ale zároveň se už těšíme na další sezónu.

3. školní rok 1994/1995

V tomto školním roce náš orchestr získává dalšího a zkušeného dirigenta v osobě ředitele školy Mgr. Milana Moce. Orchestr v něm má navíc nejen pohotového konferenciéra svých vystoupení, ale nový dirigent přinesl do orchestru i nový hudební materiál, než jsou pouze skladby tradiční dechové hudby. Všemi vítanou novinkou je Gossecova Symfonie in C. Od této doby úpravy vážné hudby už nikdy neopouštíme a jsou pevnou součástí našeho repertoáru. Díky panu řediteli získáváme i do dnes používané oficiální označení "Dechový orchestr mladých při ZUŠ Chotěboř", tedy zkráceně náš "DOM". Koncertujeme na májových oslavách v Chotěboři a dá se říct, že se díky dalším pozváním stáváme pevnou součástí kulturního dění v našem městě. Velmi nás to těší. Poprvé o nás píší v regionálních novinách. Těsně před prázdninami hrajeme na oslavách 90. výročí založení hasičského sboru v Bílku.

4. školní rok 1995/1996

Orchestr poprvé zařazuje do repertoáru i skladby s beatovými a swingovými rytmy, což velmi obohacuje a mění jeho celkový hudební projev. Uskutečňujeme výchovný koncert pro žáky ZŠ v Uhelné Příbrami. Hrajeme důchodcům v jejich chotěbořském domově a již tradičně ve dnech májových oslav. Koncertujeme při příležitosti oslav Dne dětí a na jiném vystoupení si mezi posluchači s námi zanotuje i tehdejší místopředseda vlády Josef Lux.

5. školní rok 1996/1997

V orchestru se poprvé objevuje zástupkyně něžného pohlaví, hornistka Jana Kafková. Od té doby se stále více dívek stává nepostradatelnou součástí našeho orchestru. Koncertujeme při otevření historické expozice Městského muzea v Chotěboři. Uskutečňujeme několik májových vystoupení a opět hrajeme dětem k jejich svátku. Připravili jsme koncert i občanům Podmoklan.

6. školní rok 1997/1998

Tímto školním rokem pro nás začíná pravidelná účast na soutěžích dechových orchestrů vyhlašovaných Ministerstvem školství ČR. Naše první soutěž se konala ve Svitavách, kde jsme se ale ještě neumístili. S velkým úspěchem u obecenstva jsme se však zúčastnili našeho prvního festivalu dechových hudeb ve Skutči. Prvomájový koncert se konal mimo naše město v Libici nad Doubravou.

7. školní rok 1998/1999

V Libici nad Doubravou jsme vystoupili na prvomájové slavnosti, kde nás tancem doprovodila děvčata z tanečního oboru naší školy. O našem vystoupení informovaly Noviny Vysočiny. O týden později jsme odehráli koncert u kašny na chotěbořském náměstí. Účastnili jsme se festivalu hudeb "Čermákovo Vysoké Mýto", kde jsme získali cenu diváků. Podobný posluchačský úspěch jsme zaznamenali i na přehlídce hudeb ZUŠ ve Skutči.

8. školní rok 1999/2000

Na festivalu ve Vysokém Mýtě se nám sice nepodařilo obhájit Cenu diváků, ale od poroty jsme získali uznání za stylovou interpretaci provedených skladeb. Naše hudba zní při otevření nové turistické ubytovny na Pilnově statku a májové koncerty se konají v Krucemburku a v Chotěboři. Hrajeme dětem při přiležitosti jejich mezinárodního svátku.

9. školní rok 2000/2001

Po pečlivé přípravě vítězíme v krajském kole soutěže dechových hudeb v Pelhřimově. V celostátním kole ve Zlíně pak získáváme v silné konkurenci 4. místo. V Podmoklanech naše hudba doprovází otevření nové části celoevropské cyklotrasy. Opakují se koncerty na chotěbořsku z minulého roku. V tomto roce náš orchestr navíc konečně získal jednotné oblečení v podobě nových zelených vest.

10. školní rok 2001/2002

Tento rok se nese v duchu oslav desetiletého působení našeho orchestru. Poprvé také vyjíždíme na víkendové soustředění. To letošní se uskutečnilo v malebném prostředí Železných hor ve Vršově. Vystupujeme při příležitosti oslav 140 let založení chotěbořského pěveckého sboru Doubravan. Koncertujeme v chotěbořském muzeu. Připravili jsme několik koncertů v Chotěboři a okolí.

11. školní rok 2002/2003

Opakovaně vystupujeme s tanečním oddělením a pěveckým sborem Motýlek. Vrcholem této spolupráce je zdařilý koncert v chotěbořské sokolovně. Rádi jsme přijali pozvání ke společnému vystoupení i od chotěbořského pěveckého sboru Doubravan. Pořádáme výchovný koncert pro místní gymnázium. Připravili jsme řadu májových koncertů na chotěbořsku.

12. školní rok 2003/2004

Vítězíme v krajském kole soutěže dechových hudeb v Pelhřimově. Po výborném výkonu v celostátním kole konaném v Litvínově náš orchestr obsadil skvělé třetí místo a získáváme od poroty další ocenění - dirigent Mgr. Alois Štěrba za výbornou dramaturgii a příkladnou aranžérskou práci; žáci Ondřej Bělohlávek, Šimon Smejkal, Jiří Hospodka, Radek Joska (ze třídy p.uč. Tejkala) za vynikající sólový výkon ve hře na klarinet. Koncertujeme při příležitosti mezinárodního Dne muzeí. Poprvé také vystupujeme v chotěbořském kině. Získáváme Cenu hejtmana kraje Vysočina.

13. školní rok 2004/2005

Vedle tradičních koncertů pro posluchače z našeho regionu poprvé uskutečňujeme zájezd do zahraničí. V italském Gateo Mare máme několik koncertů na místní kolonádě a hrajeme i žákům tamní školy. Za ČR v tomto roce s velkým úspěchem otevíráme Slavnosti květin na náměstí v Cervii a koncertujeme i v jednom z největších zábavních parků v Evropě, v Mirabilandii poblíž Raveny. Poprvé spolupracujeme s mažoretkami z KD Junior v Chotěboři a s jejich staršími kolegyněmi z České Lípy. Na chotěbořském náměstí uskutečňujeme koncert "Děkujeme sponzorům". Slavíme úspěch na festivalu dechových hudeb z Vysočiny v Ledči nad Sázavou. V chotěbořské sokolovně vystupujeme společně s Komorním orchestrem mladých.

14. školní rok 2005/2006

Na zimním stadionu orchestr hraje cvičně poprvé za pochodu. Koncertujeme při příležitosti státního svátku v Chotěboři a svátku matek v Krucemburku. S velkým úspěchem vystupujeme v nádherném secesním divadle v Jablonci nad Nisou. Před tím podnikáme exkurzi v továrně na výrobu hudebních nástrojů Amati Denak v Hradci Králové-Pouchově. Třemi koncerty se představujeme na mezinárodním festivalu dechových hudeb v saském Thumu ve Spolkové republice Německo. Opakujeme týdenní zájezd do italské Cervie, tentokrát při příležitosti Mezinárodního dne hudby. Kromě dvou samostatných koncertů v tomto dni zde máme ještě jedno vystoupení u místních lázní, jedno v zábavním parku Mirabilandia u Raveny a další v zábavním parku "Itálie v miniaturách" v Rimini. Poprvé v ulicích Cervie zúročujeme hru za pochodu, která se u místních obyvatel setkala s velkým zájmem a potleskem. Před prázdninami v Chotěboři nakonec koncertem děkujeme našim sponzorům. Poprvé máme k dispozici další neformální oblečení (vínová trička a baseballové čapky opatřené logem) a zahajujeme provoz našich nových webových stránek. 

15. školní rok 2006/2007

V chotěbořské hale s velkým úspěchem oslavujeme 15. výročí našeho vzniku. V malé sestavě hrajeme koledy návštěvníkům půlnoční mše v kostele sv. Jakuba. S mažoretkami z České Lípy jsme uskutečnili zájezd do francouzského města Sallanches pod Mont Blancem. Zde jsme měli samostatný koncert v hale Leona Currala a s ostatními soubory jsme po dva dny hráli za pochodu na karnevalu v ulicích města. Na pozvání mažoretek společně vystupujeme v ulicích České Lípy a koncertujeme na místním Vodním hradě. Zahráli jsme maminkám k jejich svátku v Krucemburku. Poprvé jsme se předvedli na festivalu dechových hudeb v Havlíčkově Brodě a na festivalu Vačkářův Zbiroh. Znovu opakujeme zájezd do saského Thumu ve Spolkové republice Německo. Zde absolvujeme jedno vystoupení vlastní a monstrkoncert s ostatními soubory. Na hudební slavnosti ve Žďáru nad Sázavou vystupujeme společně se sólisty Hudební divadla v Karlíně, s panem Josefem Opltem a paní Blankou Tůmovou-Šmídkovou. Ale hlavně - vítězíme v krajském kole soutěže žákovských dechových orchestrů v Pelhřimově. Ocenění zde navíc získává za sólový výkon klarinetový kvartet ve složení Radek Joska, Jiří Hospodka, Martin Melechovský a Šimon Smejkal (ze třídy p.uč. Václava Tejkala). Dalším oceněným je hráč na tubu Miloš Pensimus (třída p.uč. Štěrby). Vrcholem této úspěšné sezóny je nakonec zisk nádherného druhého místa z celostátního kola téže soutěže konaného v Litvínově. Klarinetový kvartet opakuje svůj skvělý výkon a boduje i u této poroty. V tomto školním roce navíc náš šatník konečně obohatila nezbytná nová zateplená saka s logy našeho města i orchestru. 

16. školní rok 2007/2008

Sezónu v tomto školním roce zahajujeme koncertem na chotěbořském náměstí při příležitosti Týdne duševního zdraví a v malé sestavě již tradičně hrajeme koledy na půlnoční mši. Je nám velkou ctí, že jsme byli sloveni zastupiteli kraje, abychom reprezentovali Vysočinu na Region tour na Brněnských výstavištích a veletrzích, kde v pavilonu "V" s úspěchem vystupujeme. Zde si také premiéru odbývají i naše nová reklamní leporela. Se skupinou mažoretek Cheerladies z Třebíče uskutečňujeme zájezd na Francouzskou rivieru. Pod záštitou madam Chirac (manželky bývalého prezidenta) se zde ve městě Bormes les Mimosas konají proslulé slavnosti květin, na kterých několikrát vystupujeme. Na chatě Doubravka v krásném prostředí Doubravského údolí podnikáme společné soustředění a brzy poté vystupujeme před zaplněnou sokolovnou v rámci Chotěbořského hudebního jara. Se skupinou mažoretek Slovanka z České Lípy a s chotěbořskými z KD Junior vystupujeme opět v sokolovně na Májovém koncertě. Celé akci jsou přítomni i zastupitelé města a hosté z družebního města Tiszafúred z Maďarska, kterým předáváme zvací dopis pro tamní dechový orchestr. Hrajeme maminkám ke dni jejich svátku v Krucemburku a jsme opět osloveni představiteli kraje, abychom svým vystoupením zpestřili Den otevřených dvěří kraje Vysočina v Jihlavě. Opět zde spolupracujeme s mažoretkami z Třebíče. Na závěr tohoto pestrého a úspěšného školního roku vystupujeme koncertně i za pochodu na Babském věnečku ve Vilémově. Později o celé akci i se zmínkou o nás a s našimi fotografiemi referuje známý časopis Vlasta.

17. školní rok 2008/2009

Sezónu zahajujeme promenádním koncertem v Sobíňově-Sopotech, který byl součástí akce na záchranu místních historických varhan. Po dvou letech se opět setkáváme s našimi přáteli z Jablonecké píšťalky. Tentokrát se role hostitelů ujímáme my a společně uskutečňujeme koncerty v kině v Humpolci a v chotěbořské sokolovně. Tradičně v malé sestavě hrajeme koledy na vánoční půlnoční mši. Po roce se vracíme do Doubravského údolí kde v chatě Doubravka opět podnikáme společné víkendové soustředění. V rámci festivalu pořádaným pěveckým sborem Doubravan koncertujeme na náměstí TGM a hrajeme maminkám k svátku v Krucemburku. Po devíti letech se s úspěchem vracíme na přehlídku dechových orchestrů do Skutče a následně odjíždíme na koncertní zájezd do sasského Thumu v SRN. S holkami ze skupiny mažoretek Slovanka z České Lípy se předvádíme na hudebním festivalu v České Kamenici, jehož součástí je i vystoupení v německém lázeňském městě Bad Schandau. O prázdninách svým vystoupením zahajujeme Mistrovství světa v muškaření a jsme součástí i pestrého programu v rámci historicky prvních Chotěbořských pivních slavností.

18. školní rok 2009/2010

První akcí byl pětidenní zářijový zájezd do Maďarska. Odjely s námi i naše mažoretky z České Lípy. Zde jsme jednou společně vystoupili v centru Budapešti a třikrát u Balatonu, kde se role skvělých hostitelů ujali naši noví přátelé z místního mládežnického orchetru. Hráli jsme jako vloni v Sobiňově a založili jsme (doufejme) tradici Svatocecilských koncertů v Chotěboři. Našim prvním hostem byl dechový orchestr ze ZUŠ v Humpolci. O Vánocích jsme v chotěbořském kostele zahráli koledy. Velkou akcí a novinkou bylo pořádání našeho vlastního plesu, který se velmi vydařil. V Pelhřimově v krajském kole soutěže mládežnických dechových hudeb jsme obsadili první místo s postupem do celostátního kola. V tomto kole, konaném na zámku v Letovicích, jsme získali krásné stříbrné pásmo. Tradičně jsme hráli maminkám k svátku v Krucemburku a zúčastnili jsme se festivalu Pocta Gustavu Mahlerovi v Kalištích u Humpolce. Samostatně jsme vystoupili na slavném Kmochově festivalu v Kolíně, kde na závěrečném společném monstrkoncertu s námi zpívala Monika Absolonová. Sezónu jsme uzavřeli koncertem v rámci setkání rodáků ve Vilémově.

19. školní rok 2010/2011

Koncem září jsme opláceli pohostinnost mládežnickému souboru z Vonyarcvashegy u Balatonu. Společně jsme koncertovali na Masarykově náměstí v Jihlavě a v Chotěboři. Na listopad jsme připravili už druhý Svatocecilský koncert. Našim letošním hostem byl orchestr ZUŠ z Bytřice nad Pernštejnem. Tradičně jsme hráli v malé sestavě koledy před půlnoční mší v kostele sv. Jakuba v Chotěboři. Po pravidelných podzimních Svatocecilských koncertech se nám, doufejme, podařilo v Chotěboři založit i tradici koncertů jarních. Také jsme se rozhodli, že celý výtěžek budeme pokaždé věnovat na charitativní účely. V tomto roce se adresátem naší pomoci stal chlapec z Chotěboře, který nutně potřeboval nový invalidní vozík. A dobrá věc se podařila. Jak po stránce hudební, tak neméně i po finanční (12.000,- Kč). Jako každoročně jsme na začátku května hráli maminkám k jejich svátku v Krucemburku. S orchestrem z Humpolce jsme společně koncertovali na jihlavském náměstí v rámci zahájení oslav "Mahler 2011". Společné pochody obohatily svými vystoupeními mažoretky z Třebíče. Vrcholem sezóny se ale v polovině června stal koncert v Praze. Za pomoci senátora pana Petra Pitharta jsme se v rámci Kulturního léta Senátu pražanům a turistům představili v nádherných prostorách Valdštejnské zahrady. Po všech stránkách povedený koncert proběhl ve spolupráci se skupinou mažoretek Slovanka z České Lípy. S těmi jsme spolupracovali i při poslední akci sezóny - během otevření nového autobusového nádráží v Chotěboři, které se uskutečnilo v rámci oslav 650 let od založení našeho města.

20. školní rok 2011/2012

Na začátku tohoto školního roku jsme hráli při příležítosti stého výročí ZŠ v Horní Cerekvi. Vystoupili jsme také na poněkud recesní akci "Vítr, festival pochodových kapel" v Hranicích u Malče. V listopadu jsme připravili v pořadí už třetí Svatocecilský koncert. Jeho letošním hudebním hostem byl DO ZUŠ z Chlumce nad Cidlinou. O Vánocích jsme v kostele sv. Jakuba zahráli koledy a mnozí z nás se účastnili i provedení České mše vánoční J.J.Ryby. Celý školní rok se však nesl hlavně v duchu oslav 20. výročí vzniku našeho souboru. Vrcholem byl Jarní koncert v zaplněné chotěbořské Sokolovně. Součástí slavnostního odpoledne bylo i společné vystoupení s našimi bývalými členy a kamarády. Výtěžek koncertu (16.000 kč) jsme i letos věnovali na charitativní účely. Peníze pomohly handicapovanému mladému muži z Chotěboře. Před několika sty posluchačů jsme koncertovali v zahradě jihlavského pivovaru a zahráli jsme maminkám k svátku v Krucemburku. Účastnili jsme se hudebního festivalu v SRN. Úplně novým zážitkem zde byla i hra v otevřeném vagónu za jízdy za parní lokomotivou. Už podruhé jsme byli pozváni na slavný "Kmochův Kolín". Úspěšně jsme se zde předvedli nejen samostatným koncertem, ale i hrou za pochodu a na závěr i na společném monstrkoncertě. V přímém přenosu ho vysílal i Český rozhlas. Zpěvem nás doprovodila známá herečka Zuzana Norisová. Převážně swingovými skladbami jsme zpestřili sraz motocyklových veteránů v Chotěboři. Poslední akcí této bohaté a podařené sezóny byl dvouhodinový program na kolonádě v lázních Poděbrady.

21. školní rok 2012/2013

Koncertní sezóna začala vystoupením, kterým jsme pomohli podtrhnout slavnostní atmosféru 60. výročí založení Středního odborného učiliště v Chotěboři. Koncertovali jsme na náměstí v Chotěboři při příležitosti slavnostního otevření nové naučné stezky našim krajem. V listopadu jsme uspořádali 4. Svatocecilský koncert, jehož hostem byl orchestr ze ZUŠ ve Skutči. V malé sestavě jsme na vánoční půlnoční mši hráli koledy a někteří z nás se zúčastnili i provedení mše "Hej, mistře". Velmi se nám vydařil 3. Jarní koncert a pro malou Haničku se nám podařilo vybrat na její rehabilitační pooperační pobyt přes 11.000 Kč. S mažoretkami z České Lípy jsme se zúčastnili hudebního festivalu Vačkářův Zbiroh. S pochvalou za námi osobně přišel i pan Vačkář, syn a vnuk slavných skladatelů. S mažoretkami KD Junior jsme obohatili program slavnostního uvedení nových vozů ČD. V červnu jsme byli už potřetí součástí slavného víkendového festivalu Kmochův Kolín. Náš vlastní koncert se zde setkal s velkým úspěchem. Zúčastnili jsme se slavnostního pochodu městem. Hudbou jsme potěšili i obyvatele Němčic u Kolína, kde jsme byli ubytováni. Posledním vystoupením jsme v Kolíně doprovodili hrou pochodů vystoupení několika mažoretkových skupin. Další festival, kterého jsme se letos zúčastnili, byl ve Skutči. Bylo nám také velkou ctí, že jsme fanfárami, studentskou hymnou, pochodem městem a závěrečným koncertem na zaplněném náměstí mohli zpestřit oslavy stoletého jubilea Gymnázia Chotěboř. V tomto školním roce byli zástupci města oceněni oba naši dirigenti. Cenu města Chotěboř získali: pan učitel Štěrba za dlouholeté vedení našeho orchestru a pan ředitel Moc za celoživotní a širokou činnnost v oblasti kultury v Chotěboři.

22. školní rok 2013/2014

Prvním vystoupením sezóny byl srpnový koncert v kostele sv. Šimona a Judy v Praze. Šlo o vystoupení v rámci festivalu, který byl pořádán Czech-Chinese Intercutural Association. Druhý zářijový týden jsme pobývali na Makarské riviéře v Chorvatsku. V rámci Makarského kulturního léta 2013 jsme zde uskutečnili čtyři koncerty. Každý se setkal s velkým úspěchem u místních i turistů. V říjnu jsme zpestřili slavnostní vysvěcení nových zvonů CČSH v Havlíčkově Brodě. Repertoár tvořily výlučně skladby z oblasti vážné hudby a uznale o něm referovaly i regionální deníky. K poctě naší muzikantské patronky jsme připravili už pátý Svatocecilský koncert. Hostem byl vynikající Dechový orchestr z Přelouče. I znaší strany se vystoupení podařilo a podle odezvy ze zaplněné sokolovny to bylo skutečně znát. Před vánoční půlnoční mší jsme hráli koledy a několik z nás se potom podílelo i na provedení České mše vánoční od J.J.Ryby. I za naší účasti letos proběhlo mezinárodní soutěžní setkání velkých dechových orchestrů. Soutěž se konala v kongresovém sálu hotelu Olšanka na Praze 3. Na závěrečném koncertu zahrála Ústřední hudba armády ČR. S ohledem na první zkušenost s tímto typem soutěže jsme získali pěkné bronzové pásmo a bodově jsme zůstali jen těsně za stříbrným. Velkou radost máme i z ocenění našich klarinetistů Lukáše Kopeckého, Martina Vágnera, Martiny Sysrové a Leoše Vyčichla za sólové provedení skladby Lehké prsty. Všichni jsou ze třídy p. uč. Tejkala. Na čtvrtém Jarním koncertu jsme předvedli skladby mnoha žánrů se spoutou novinek. Součástí hudebního odpoledne bylo tradičně i vystoupení komorního tělesa složeného z členů DOM. Jako každý rok jsme výtěžek (přes 11.000 Kč) věnovali na charitativní účely. Letos šel na nákup nového inviladního vozíku. Na Den matek jsme náš hudební dárek předvedli ve Vilémově. V krásném prostředí zámeckého parku naše vystoupení sledovalo cca 200 posluchačů. Hodinovým koncertem na Palackého náměstí ve Skutči jsme zpestřili kulturní program tradičního Májového jarmarku. Poslední akcí sezóny byl víkendový festival FEDO 2014 ve Štětí. Po slavnostním průvodu městem jsme vystoupili se samostatným programem. Jeho součástí bylo i předvedení soutěžní skladby z oblasti filmové hudby. Koncert se nám vydařil a z šesti soutěžících orchestrů jsme za skladbu Over The Rainbow získali krásné druhé místo. Večer jsme doprovodili vystoupení našich mažoretek z České Lípy. V neděli jsme byli součástí i závěrečného a podařeného monstrkoncertu všech zúčastněných orchestrů. Bylo nám také velkou ctí a potěšením, že jsme při příležitosti červnových oslav Dne města mohli v zastoupení tří hráčů našeho orchestru převzít "Cenu města Chotěboř v oblasti kultury". Získali jsme ji za vzornou reprezentaci města a za dlouhodobě vysokou kvalitu našich vystoupení.  

23. školní rok 2014/2015

Už v závěru letních prázdnin jsme vystoupili na přehlídce hasící techniky v Přibyslavi. Tato akce vždy příláká tisíce lidí. V listopadu jsme připravili v pořadí už šestý Svatocecilský koncert k poctě naší patronky. V sále hotelu Fantazie byl našim hudebním hostem harmonikářský soubor Pohoda z Havlíčkova Brodu. Na půlnoční mši jsme v kostele sv. Jakuba v Chotěboři hráli české koledy a posléze se mnoho z nás zůčastnilo i provedení slavné České mše vánoční "Hej, mistře" od Jakuba Jana Ryby. V dubnu jsme uskutečnili už pátý Jarní koncert. Návštěvnící podpořili i dobrou věc, protože jako každý rok - celý výtěžek jsme věnovali na charitativní účely. Adresátem letošní finanční pomoci se stal pan Tomáš, který je po nehodě na motorce upoután na invalidní vozík. Na rekonstrukci v jeho domě a na rehabilitace jsme pro něho vybrali krásných 11.600,- Kč. Na víkend 13. a 14. června jsme už počtvrté odjeli na festival dechových hudeb "Kmochův Kolín". V sobotu v 10 h začalo za krásného počasí na hlavním náměstí naše samostatné vystoupení a podle ohlasu z obecenstva se líbilo. Odpoledne jsme se zúčastnili tradičního slavnostního průvodu městem. Naše pochody svým uměním a půvabem zpestřily mažoretky z Vlašimi. V neděli jsme byli součástí i monstrkoncertu všech zúčastněných orchestrů. V sobotu 20. června si kromě tradičních dnů města právě letos Chotěboř připomenula i 750 let od první písemné zmínky. Jsme velmi rádi, že jsme se na těchto oslavách mohli podílet i my. Slavnostní koncert, který jsme si připravili a který celé slavnosti zahajoval, se na chotěbořském náměstí za proměnlivého počasí podle potlesku setkal s příznivým ohlasem. Posledním vystoupením sezóny byl červnový Memoriál Oty Bauera v Havlíčkově Brodě. Jako všechny zúčastněné soubory jsme vystoupili na pódiu na hlavním náměstí. Náš koncert celý festival zahajoval.

24. školní rok 2015/2016

V první polovině září jsme absolvovali více než týdenní koncertní zájezd do Poreče v chorvatské Istrii. V rekreačním středisku Zelená laguna naše hudba zahajovala mezinárodní tenisový turnaj a její účastníky pobavila i při večerním posezení. Stěžejní akcí byl večerní koncert v Poreči na náměstí Trg Slobode. Koncert se nám velmi vydařil a setkali jsme se s nadšeným přijetím ze strany všech posluchačů. Další vystoupení se konala v hotelech Materada a Delfín. Kromě koncertů nás zde čekala i důkladná příprava nových skladeb a samozřejmě i rekreace, zábava a legrace. Moc jsme si zájezd užili. V druhé polovině září nám bylo velkou ctí, že jsme byli pozvání na předávání dabingových cen Františka Filipovského. Tato akce vždy příláká do Přelouče velké množství návštěvníků, médií a významných osobností české dabingové scény. Věříme, že jsme naší hudbou přispěli k důstojnosti a významu celé akce. Po četných prosbách, abychom do svých vystoupení častěji zařazovali tradiční českou dechovku, jsme také pro naše fanoušky v druhé polovině září připravili koncert složený výlučně z těchto skladeb. Nejoblíbenější skladby žánru doprovodilo zpěvem populární duo Zdena Pavlasová a Slávek Kubát. Milovníků našeho hudebního "rodinného stříbra" do Panského domu přišlo velké množství a celé dechovkové odpoledne se setkalo s nebývale nadšeným ohlasem. V listopadu se uskutečnil v pořadí už sedmý Svatocecilský koncert. K poctě patronky našeho hudebního cechu jsme připravili nejoblíbenější skladby našeho repertoáru. K tomu jsme si pozvali i výtečného hudebního hosta. Letos jím byl vynikající mládežnický dechový orchestr Tutti z Jihlavy. Akce se uskutečnila v hotelu Fantazie u chotěbořského zámku. O Vánocích před půlnoční mší jsme v kostele sv. Jakuba v malé sestavě opět hráli oblíbené české koledy. Tato dlouholetá tradice se stala již oblíbenou součástí vánočních oslav a nemálo návštěvníků půlnoční mše přichází kvůli tomu na bohoslužbu už o hodinu dříve. V dubnu jsme odehráli v pořadí už šestý Jarní koncert. Pro naše posluchače jsme nacvičili pestrý repertoár se spoustou novinek. Jako každý rok jsme výtěžek koncertu věnovali na charitativní účely. Podařilo se vybrat krásných 11.500.- Kč. V druhé polovině května jsme odjeli na víkend do Thumu v Německu. Zúčastníli jsme se zde mezinárodního hudebního festivalu. Odehráli jsme dvě samostatná vystoupení. Jedno ve festivalovém stanu v Thumu a jedno v lázeňském městě Wiesenbad. V červnu jsme přispěli vystoupením k oslavám "60 let Junioru". V druhé polovině června jsme odjeli na dvoudenní pobyt v Kolíně. Konal se zde 54. ročník slavného festivalu dechových hudeb "Kmochův Kolín". Na hlavním náměstí jsme měli samostatné vystoupení. Také jsme s jinými soubory absolovovali tradiční průvod městem. Zde nás svým uměním doprovodily mažoretky z chotěbořského Junioru. Poslední den jsme byli součástí vrcholu celého festivalu - mostrkoncertu. Pět vybraných orchestrů zahrál pěkný a velmi náročný repertoár, který v přímém přenosu zazněl i na Českém rozhlase. Poprvé jsme hráli na festivalu dechových hudeb "Open Air" v Pacově". Poslední akcí sezóny bylo pozvání na červnovou přehlídku dechových souborů v Havlíčkově Brodě. Ta je věnovaná památce výtečného havlíčkobrodského hudebníka, dirigenta a pedagoga Oto Bauera. Celý festival jsme zahajovali. 

25. školní rok 2016/2017

Tančírna Panský dům byla koncem září místem konání našeho vystoupení, které neslo název "Máme rádi dechovku". Šlo už o druhý ročník. Po velkém úspěchu z loňského roku a na četné žádosti jsme se totiž rozhodli stejný typ koncertu zopakovat. Opět jsme zahráli nejoblíbenější skladby výlučně z žánru tradiční české dechové hudby a opět nás zpěvem doprovodilo pěvecké duo Zdena Pavlasová a Slávek Kubát. V rámci osmého ročníku Svatocecilského koncertu jsme v neděli 11. prosince v zaplněném kostele sv. Jakuba v Chotěboři provedli slavnou vánoční mši Jakuba Jana Ryby v historicky první úpravě pro dechový orchestr. Ta je dílem našeho dirigenta Aloise Štěrby. Na počátku mnohými choulostivě vnímaná akce vyšla nečekaně dobře. Alespoň podle reakce laické i odborné veřejnosti. Příběh pastýřů putujících do Betléma svým zpěvem posluchačům přiblížil Chrámový sbor od sv. Jakuba. Celý výtěžek koncertu (13.070,- Kč) jsme věnovali na opravu varhan kostela sv. Jakuba. Před půlnoční mší po Štědrém večeru vybraní hráči orchestru opět odehráli nejkrásnější české koledy a později pomohli i tradičnímu provedení mše J. J. Ryby "Hej. mistře". V dubnu (týden po víkendovém soustředění na Sečské přehradě) jsme v chotěbořské Sokolovně odehráli v pořadí už sedmý Jarní koncert. Jako každý rok jsme výtěžek věnovali na charitativní účely. Pro třináctiletou Klárku prodělávající lečbu leukémie jsme získali krásných 11.400 Kč. V květnu jsme se připojili k celorepublikové akci „ZUŠ Open“ propagující základní umělecké školství v naší vlasti a společně s ostatními soubory naší školy jsme na chotěbořském náměstí předvedli výsledky i naší práce. Na začátku června jsme odjeli na víkendový festival „Kmochův Kolín“. Pokud máme možnost, jezdíme sem velmi rádi. Tradičně nás zde čekalo trojí vystoupení – samostatný koncert na hlavním náměstí, následně v kolínských ulicích hra za pochodu a závěrečný monstrkoncert všech zůčastněných orchestrů. Ten byl živě vysílán i v rozhlase a zpěvem ho zpestřila populární zpěvačka Radka Fišarová. Poslední akcí této sezóny byla na konci června účast na festivalu „Festband Dačice“. Zde jsme odehráli nejen vlastní koncertní vystoupení a na místním stadionu jsme se předvedli při hře za pochodu, ale byli jsme účastníky originálního nápadu, kdy všechny orchestry postupně pobavily obyvatele Dačic i hrou z jedoucího otevřeného „kabriobusu“. 

26. školní rok 2017/2018

Na začátku října jsme v Tančírně Panského domu odehráli už třetí ročník koncertu pod názvem "Máme rádi dechovku". Zpěvem nás opět doprovodilo duo Zdena Pavlasová - Slávek Kubát. V listopadu jsme uskutečnili v pořadí už devátý Svatocecilský koncert. Po našem úvodním bloku skladeb k poctě muzikantské patronky zahrál v druhé polovině hudebního odpoledne i náš letošní host - mládežnický dechový orchestr z Králík. Společné vystoupení se setkalo s velkým ohlasem. Po loňské úspěšné chotěbořské premiéře první úpravy Rybovy mše pro dechový orchestr jsme se tentokrát rozhodli předvést slavný symbol českých Vánoc mimo Chotěboř. Touto verzí se nám podařilo potěšit i obecenstvo v Třemošnici. Ke spolupráci jsme opět pozvali Chrámový sbor od sv. Jakuba. Místní Kulturní dům zněl nejen tóny slavné skladby, ale i nadšeným potleskem návštěvníků koncertu. Před půlnoční mší po Štědrém večeru vybraní hráči orchestru jako každoročně zahráli v kostele sv. Jakuba v Chotěboři nejkrásnější české koledy a po půlnoci pomohli i provedení mše J. J. Ryby už v klasickém obsazení. Ústředním bodem koncertní sezóny se stal dubnový slavnostní Jarní koncert k 25. výročí založení našeho orchestru. Věříme, že výběrem těch nejlepší skladeb jsme potěšili nejen tradiční návštěvníky našich vystoupení, ale pro tuto příležitost i jiné pozvané vzácné hosty. Na konci května jsme na náměstí TGM v Chotěboři vystoupili v rámci celorepublikové akce "ZUŠ Open". V krásném prostředí zámku v Lanškrouně jsme se na začátku června zůčastnili hudebního festivalu "Pravečkův Lanškroun". Zde zazněly skladby nejen od od tohoto významného místního rodáka. Naše pozvání kolegů z Králík na Svatocecilský koncert nám bylo oplaceno pozváním na vystoupení v rámci oslav 450 let od založení města. Na místním náměstí nás našim vystoupením provázel populární herec a moderátor Jan Čenský. Závěrečnou akcí letošní sezóny byla účast na víkendovém festivalu dechových hudeb FEDO Štětí.  S mažoretkami z České Lípy jsme se předvedli v průvodě městem, odehráli jsme úspěšné vlastní vystoupení se ziskem krásného druhého místa za soutěžní skladbu v rockovém duchu a na závěr jsme vystoupili i na společném monstrkoncertě, který byl přenášen i rozhlasem.

27. školní rok 2018/2019

První akci této sezóny byl na konci září v Tančírně Panském domě už čtvrtý koncert pod názvem "Máme rádi dechovku". Zpěvem nás opět doprovodilo populární pěvecké duo Zdena Pavlasová a Slávek Kubát. V roce tak významném pro celou republiku i dechový orchestr mladých oslavil stoleté výročí jejího založení. 28. října v kině ve Ždírci nad Doubravou jsme podali vynikající výkon. Koncert jsme zahájili hymnami České a Slovenské republiky. Další skladby byly již k pobavení a dobré pohodě. V listopadu Dechový orchestr mladých oslavil tak jako každý rok svátek sv. Cecílie. Šlo už o desátý ročník. V prostředí hotelu Fantazie náš orchestr předvedl osm skladeb. I letos jsme pozvali hudebního hosta. Tentokrát jím byl akordeonový soubor POHODA z Havlíčkova Brodu. Nakonec se oba soubory sešli na příjemném rautu. Česká mše vánoční k Vánocům neodmyslitelně patří. Hraje se téměř po celém světě a náš orchestr ani v této oblasti nezůstává stranou. V předvánočním čase jsme ji v úpravě našeho dirigenta Aloise Štěrby předvedli již potřetí. Letošní rok jsme zavítali do kulturního domu v Přibyslavi. Pěveckých partů se opět ujal Chotěbořský chrámový sbor od varhan sv. Jakuba. Celé vystoupení slovem provázel náš bývalý člen - otec Petr Zadina. O Vánocích před půlnoční mší jsme v malé sestavě odehrály české koledy. V květnu jsme uspořádali v pořadí už 9. ročník Jarního koncertu. V Hotelu Fantazie jsme předvedli to nejlepší, co jsme poslední půl rok trénovali. Po celou dobu jsme se poctivě připravovali a v závěru absolvovali soustředění, Výtěžek z koncertu putoval na dobrou věc. Rozhodli jsme se podpořit handicapovaného Petříka, který kvůli vážné nemoci přišel o maminku. Péči o něj převzala jeho sestra a vybrané peníze oběma pomohly v jejich nelehké situaci. Pro oba jsme vybrali krásných 16.154 Kč. V květnu se náš orchestr předvedl v rámci celorepublikové akce Základních uměleckých škol pod názvem ZUŠ Open. Každoročně se koná pod patronátem operní pěvkyně Magdaleny Kožené. Po ukončení nám bylo ctí v Chotěboři přivítat hudební přátele z orchestru Vlašanka ze Spišských Vlachů z východního Slovenska se svým dirigentem Rastislavem Kožárem. Oba orchestry se předvedly na chotěbořském náměstí. Zajímavostí obou koncertů byla výměna dirigentů u několika skladeb. Naší poslední akcí této sezóny bylo úspěšné vystoupení v rámci oslav Dne města Chotěboře.

28. školní rok 2019/2020

V tomto školním roce jsme zaznamenali jednu velkou a významnou změnu. S ohledem na náš počet  a vybavenost orchestru nám už přestaly vyhovovat podmínky ve zkušebně na naší ZUŠ. Díky laskavosti a za velkého přičinění paní ředitelky Königsmarkové se podařilo vyjednat přesídlení našeho DOM do zhruba dvakrát větší zkušebny v ZŠ Buttulova. V této souvislosti zde získal novou třídu i náš dirigent p.uč. Alois Štěrba. Rádi a s vděčností jsme na začátku školního roku proto zahráli na oslavách 150 let trvání této školy. Koncert se uskutečnil na chotěbořském náměstí. Druhou akcí byl už 11. ročník Svatocecilského koncertu. Konal se v listopadu v Hotelu Fantazie a hudebním hostem byl výtečný mládežnický orchestr z Němčic na Hané. Obě vystoupení se velmi zdařila. Poslední akcí byla  hra koled v malé sestavě na vánoční půlnoční mši v kostele sv. Jakuba v Chotěboři. Potom i na nás dopadly důsledky koronavirové pandemie. Nemohli jsme zkoušet, natož koncertovat. Při mírném červnovém uvolnění protiepidemických opatření jsme se mohli pouze prostřídat jen na několika zkouškách a pouze v počtu povolených deseti hráčů. Na prázdniny jsme odcházeli s rozpaky a s otázkou, co přinese následující školní rok.

29. školní rok 2020/2021

Letošní školní rok pro nás začal tak, jako minulý skončil. Naše činnost je zablokována protiepidemickými opatřeními. Než došlo k úplnému ukončení naší činnosti, mohli jsme se pouze v září sejít na několik zkoušek. Nácvik skladeb na plánovaný Svatocecilský koncert byl v této době pro nás sice báječný a osvěžující, ale bohužel se ukázal jako zbytečný. Od října máme opět velké STOP a Svatocecilský koncert se nekonal. Malým vytržením ze stereotypu bylo pouze otevření "výdejního okénka" od třídy p.uč. Štěrby, kdy nám do ulice vydával notový materiál na novou skladbu a my jsme mohli při dodržení bezpečnostních opatření i mezi sebou prohodit několik slov.

Dechový orchestr mladých Chotěboř

Kraj Vysočina

Pro členy