DOMminiK

DOMminiK (Dechový orchestr mladých mini-kapela) vznikl ve školním roce 2017-18. Jeho hlavním posláním je formovat a připravovat méně zkušené žáky ZUŠ pro vstup do velkého Dechového orchestru mladých (DOM) s jeho vysokou mnohostrannou náročností. Pod vedením paní učitelky Mgr. Jany Kampové zde hudební benjamínci na úrovni svých možností získávají první nezbytné návyky, zkušenosti a zážitky se souborovou hrou. Je jeho nenahraditelnou zásluhou, že tím umožňuje nejen přechod žáků na náročnější typ repertoáru, ale stejnou měrou tak usnadňuje i práci dirigentů a hráčů v DOM.

Sedící zleva: Zuzana Landsmanová, Eliška Čermáková, Eliška Křivská, Lucie Matulová, Julie Špitálníková, Lenka Škarydová , Miroslav Čermák
Prostřední řada zleva: Vít Sokol, Adam Hanousek, David Špitálník, Marek Pavlíček, Aleš Křivský, Anna Konstantinovičová, Adéla Pertlová, Tomáš Rykr
Horní řada zleva: David Pavlas, Jana Kampová, Jan Pošík, Jaroslav Pavlas, Alois Piskač, Vojtěch Stejskal, Klára Jana Furchová, Jan Krbec

Dechový orchestr mladých Chotěboř

Kraj Vysočina

Pro členy